Назаровець Сергій Андрійович

NazarovetsКандидат наук із соціальних комунікацій. Старший викладач кафедри книгознавства та бібліотекознавства КНУКіМ (за сумісництвом). Основне місце роботи: Директор Наукової бібліотеки  Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Базова освіта:

Львівський національний університет ім. І. Франка. Філософський факультут, спеціальність “Філософія”

Науковий ступінь:

Кандидат наук із соціальних комунікацій, дисертація  «Інфометрична діагностика потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців».

Досвід професійної діяльності:

Дисципліни, які викладає в КНУКІМ:

  • Бібліометрія та наукометрія;
  • Інтернет технології та ресурси;
  • Технології Веб 2.0 для бібліотек та користувачів.

Коло наукових інтересів:

Бібліометрія, наукоментрія, вебометрія,альметрікс, наука 2.0, відкритий доступ

Основні публікації:

 

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net