Наукова робота

Кафедрою проводиться значна науково-дослідна робота. Викладачі та аспіранти працюють над комплексною темою “Трансформація бібліотечної науки, освіти, професії в демократичній Україні”. На кафедрі функціонують наукові школи з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами, кандидатськими і докторськими дисертаціями з наукової спеціальності 27. 00. 03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net