Про кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи

У серпні 1968 року засновано Київський державний інститут культури, у складі якого функціонували бібліотечний факультет, факультет культурно-освітньої роботи та факультет громадських професій. На бібліотечному факультеті підготовку фахівців для бібліотечно-інформаційних установ здійснювали кафедри бібліотекознавства та бібліографії. Кафедру бібліотекознавства очолив ректор новоствореного Інституту Олексій Степанович Сокальський – кандидат педагогічних наук, професор, автор понад 160 наукових праць, серед яких фундаментальні наукові монографії, статті, підручники. Кафедру бібліографії очолив декан бібліотечного факультету, кандидат філологічних наук Степан Йосипович Петров.

В різні роки кафедру бібліотекознавства очолювали знані науковці в галузі книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії: кандидат педагогічних наук, доцент В. М. Пілецький, кандидат історичних наук, професор Л. П. Каліберда, доктор педагогічних наук, професор А.С.Чачко, доктор історичних наук, професор Т. І. Ківшар, кандидат педагогічних наук, професор В.В. Загуменна; доктор педагогічних наук, професор Л. Г. Петрова, доктор історичних наук, професор Т. В. Новальська. З 2013 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Н.А.

викладачі кафедри

У процесі навчання студенти отримують високу професійну підготовку, вчаться володіти сучасними комп’ютерними технологіями, методикою згортання та переробки інформації, оперувати інформаційними масивами, створювати бази даних різноманітних за проблематикою інформаційних ресурсів, добре знати типологію, ринок та рекламу інформаційних продуктів і послуг, закономірності сучасного віртуального середовища, його соціологічні параметри, специфіку не тільки комп’ютерних, але й соціальних аспектів, Інтернет – технологій. Майбутній фахівець отримує знання системи соціальних комунікацій, методів вивчення та форм задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек, організації та надання в користування інформаційних ресурсів, у тому числі і міжнародних, правових засад, теоретичних і практичних основ економіки бібліотечно-інформаційної діяльності.

Студенти набувають вміння: застосовувати програмні засоби і здійснювати бібліотечно-бібліографічне обслуговування як в традиційному режимі, так і із застосуванням інноваційних технологій; впроваджувати принципи менеджменту і маркетингу, управляти ресурсами бібліотеки; здійснювати управління бібліотекою та структурними підрозділами.

 

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net