Горбань Юрій Іванович

???????????????????????????????Кандидат культурології.

Автор близько 20 наукових праць. Бере активну участь у науково-практичних конференціях.

Наукові інтереси: книжкове пам’яткознавство; консервація та збереження документів; інноваційна діяльність бібліотек; інформаційний бізнес.

Тема наукових досліджень пов’язана з вивченням питань збереження книжкових пам’яток як культурних цінностей в бібліотеках України.

Викладає дисципліни:

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net