Менеджмент архівної діяльності

архівиЧому менеджмент архівної діяльності?

В рамках спеціалізації «Менеджмент архівної діяльності» здійснюється високопрофесійна підготовка фахівців, здатних забезпечити збереження та ефективне використання масивів архівної інформації. Професійна діяльність менеджерів архівної справи спрямована на збереження пам’яті суспільства, на те, щоб «не заблукати в минулому» і краще розуміти сьогодення. Це діяльність, результати якої не втратять актуальності й сотні років по тому.

Менеджер архівної справи здійснює відбір, збереження і забезпечення доступності першоджерел, які документують діяльність установ, спільнот і приватних осіб. Ці архівні джерела можуть бути використані для багатьох цілей, включаючи забезпечення належних доказів для судів і державних органів, захист прав приватних осіб і організацій, формування культурно-історичної спадщини суспільства.

Випускники одержують сучасні знання та уміння з таких напрямів:
виявлення та збереження найважливіших елементів культурно-історичної спадщини суспільства;
організація та підтримка документальних свідчень діяльності інститутів, груп і окремих осіб;
сприяння процесу збереження пам’яті про минуле шляхом подання справжніх і надійних першоджерел;
обслуговування широкого кола людей, які прагнуть відшукати і використовувати цінні свідоцтва і інформацію.

Кар’єра
По завершенні навчання випускники спеціалізації «Менеджмент архівної діяльності» можуть працювати в центральних та галузевих державних архівах України, місцевих державних архівних установах, архівах недержавної системи, органах інформаційного управління та архівної справи, архівах відомств з тимчасовим або депозитарним видом зберігання, бібліотечних та музейних відділах, присвячених рукописним і рідкісним виданням, архівах та зібраннях рукописних колекцій бібліотек ВНЗ, в системі документаційного забезпечення як для приватного підприємництва, так і в сфері управління громадських організацій і держустанов.

Основні предмети курсу:
Теорія інформації
Аналітико-синтетична обробка документної інформації
Інформаційний менеджмент
Інформаційний бізнес
Інформаційні технології, системи та мережі
Системи управління базами даних
Інформаційне право
Архівознавство
Архівне фондознавство
Історія архівної справи
Зарубіжне архівознавство
Електронні архіви
Проектна діяльність бібліотек і архівів
Нормативне забезпечення діяльності діловодних і архівних служб
Загальне документознавство
Електронний документообіг
Стандартизація та сертифікація за фаховим спрямуванням
Консервація і збереження документів
Захист інформації

Контакти:
м. Київ, вул. Чигоріна, 14, к. 75
e-mail: granchakt@ukr.net

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net