Нові стандарти бібліотечної освіти

У Київському національному університеті культури і мистецтв відбулось третє засідання Громадської експертної ради з питань бібліотечної освіти. Під час заходу розглянули Проект стандарту першого рівня вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та напрацьовані кафедрою інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ підходи до адаптації змісту освіти майбутніх бібліотечних фахівців до пов’язаних з впровадженням в бібліотечну практику електронних технологій та посиленням значення змістовного компоненту бібліотечної діяльності реалій сьогодення.

16864500_1422849671121992_8975506442371431566_n

До обговорення актуальних на сьогодні питань були запрошені знані як в Україні, так і за кордоном фахівці – теоретики і практики бібліотечної справи, чимало з яких є випускниками КНУКіМ: доктор історичних наук у галузі бібліотекознавства, координатор програм відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні Валентина Пашкова, доктор наук із соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Сербін, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури Ірина Давидова, директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Оксана Бруй, директор Публічної Бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва Ольга Романюк, кандидат педагогічних наук, директор наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Людмила Савєнкова, кандидат історичних наук, директор Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Юлія Половинчак та інші.

1135-700x466

Ініціатором створення експертної ради став почесний ректор Київського національного університету культури і мистецтв, професор Михайло Поплавський, який, відкриваючи роботу ради, наголосив на актуальності радикальних змін в системі підготовки національних кадрів з бібліотечно-інформаційних систем.

За круглим столом учасники Громадської експертної ради розглянули питання модернізації навчальних планів і програм підготовки бакалаврів та запропонували шляхи оптимізації підготовки національних кадрів бібліотечно-інформаційної сфери.

Завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ, доктор наук із соціальних комунікацій Тетяна Гранчак ознайомила учасників зустрічі з проектом освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та з передбаченими програмою спеціалізаціями бібліотечно-інформаційного спрямування. Як зазначила пані Тетяна, «сьогодні загострюється питання підготовки фахівців, які володіли б методиками і технологіями аналітичної діяльності, були здатними їх розробляти і надавати аналітичні послуги. Залучення таких фахівців до бібліотеки, яка традиційно надавала доступ до суспільно значущої інформації та знань, може бути перспективним з огляду на необхідність її адаптації до нових суспільних запитів і підвищення конкурентоспроможності на тлі діяльності інших інформаційних інституцій». Відповіддю на суспільний запит стало виокремлення в освітній програмі спеціалізацій «бібліотечно-бібліографічна аналітика» та «інформаційна аналітика», які передбачають вивчення студентами таких навчальних дисциплін, як «аналітика тексту», «спеціальні бібліотеки та менеджмент знань», «візуальна аналітика» тощо.

Своєчасним вважає оновлення освітніх програм підготовки бібліотечних фахівців координатор програм відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні Валентина Пашкова, на думку якої в непростих умовах сьогодення для бібліотечного працівника важливим є переосмислення звичних підходів до фаху. Бібліотекар в своїй діяльності сьогодні виходить за межі безпосередньо бібліотечної установи і має стати активним учасником процесу інформаційних обмінів, отже опанування ним додатковими компетентностями є на часі.

Схвальну оцінку розробленій кафедрою інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ освітній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дала кандидат наук із соціальних комунікацій, вчений секретар Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Світлана Барабаш. Водночас пані Світлана звернула увагу на важливість ознайомлення майбутніх бібліотечних фахівців із основами наукової комунікації, адже не виключено, що частина з них працюватиме саме в наукових бібліотеках і здійснюватиме в перспективі аналіз ефективності наукової діяльності.

Із колегою погодилась директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Оксана Бруй, яка зі свого боку підкреслила доцільність впровадження, також, навчальних курсів з академічної доброчесності та інформаційної грамотності.

Цінним виявився досвід стосовно модернізації освітніх програм підготовки бакалаврів кафедрою бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, з яким ознайомила присутніх завідувач кафедри, доктор наук із соціальних комунікації, професор Ірина Давидова.

465-700x466

Окрему увагу учасники заходу приділили питанню посилення практичного компоненту в підготовці майбутніх бібліотечно-інформаційних працівників, налагодження системної співпраці провідних бібліотек з випусковими кафедрами, залучення фахівців-практиків до навчального процесу.

У зв’язку з цим директор Публічної Бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва Ольга Романюк запропонувала активно використовувати потенціал кращих публічних бібліотек, які могли б забезпечити практичну підготовку студентів за певними напрями бібліотечно-інформаційної діяльності з тим, щоб представити найкращий вітчизняний досвід і сформувати в майбутніх фахівців додаткову мотивацію для роботи за фахом.

555-700x466

Таку думку підтримав директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. доктор наук із соціальних комунікацій Олег Сербін, який в цьому контексті наголосив на актуальності формату роботи Громадської експертної ради з питань бібліотечної освіти КНУКіМ як платформи ефективної науково-професійної комунікації, що поєднує як керівників і досвідчених фахівців провідних бібліотек України, так і представників освітянської галузі.

280-700x466

Обговорення перспективних змін навчальних планів експертною радою з реформування бібліотечно-інформаційної системи в Україні тривало майже дві години. Кожна пропозиція була почута керівництвом вишу, факультету й кафедри.

Лаконічний підсумок стосовно результатів зустрічі зробила директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Оксана Бруй: «Думаю, що шлях обрано вірний: орієнтир на сучасні потреби і тісний зв’язок з практикою».

Присутня на заході помічник ректора, доктор психологічних наук, професор Людмила Просандєєва, коментуючи роботу Громадської експертної ради, зазначила: «Такі зустрічі, як сьогоднішня, стали доброю традицією для університету. Підтримка такого формату спілкування є проявом прагнення керівництва КНУКіМ до налагодження ефективних комунікаційних зв’язків: між викладачами і студентами, всередині студентської спільноти, між університетом та бібліотечно-інформаційними установами. Напрацьовані в ході роботи круглого столу практичні рекомендації сприятимуть визначенню якісно нових підходів до бібліотечної освіти, що поєднуватимуть найкращі класичні традиції бібліотечної школи та сучасні інноваційні технології».

Завершуючи засідання експертної ради, почесний ректор КНУКіМ Михайло Поплавський зазначив: “Якщо нас турбує майбутнє країни, ми повинні підвищити рівень підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери. Українські спеціалісти – кращі з кращих, тому ми маємо думати про майбутнє і боротися за талановиту молодь, яка все частіше виїжджає працювати за кордон”.

Розробка нового освітнього стандарту в підготовці інформаціологів-аналітиків сприятиме формуванню суспільних цінностей українського суспільства та позитивного іміджу нашої держави. Варто створити модерну європейську освітню програму і приділити більше уваги практичному професійному вихованню бакалаврів».

Михайло Поплавський запросив представників експертної ради до співпраці і запропонував нові проекти розвитку бібліотечної освіти.

1617-700x310

Учасники експертної ради виробили конструктивні пропозиції, які сприятимуть вихованню нової генерації бібліотекарів-інформаціологів та висунули тези для обговорення на Міжнародній конференції «Сучасна бібліотечно-інформаційна освіта: європейські орієнтири», що відбудеться на початку березня в смт. Славське.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net