Документно-інформаційні комунікації у цифрову добу

12 квітня на факультеті культурології в рамках Днів науки КНУКіМ відбулась науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів «Документно-інформаційні комунікації у цифрову добу», організатором якої виступила кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи за сприяння деканату факультету культурології.

1

Науковий форум був присвячений обговоренню актуальних аспектів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, трансформацій у бібліотечно-бібліографічній справі та модернізації профільної освіти.10

Для участі у конференції зареєструвалось більше 80 учасників, серед яких як відомі й поважні науковці – д-р іст. наук, проф. В. В. Бездрабко, д. іст. наук, проф. Т. В. Новальська, д. пед. наук, проф. О. В. Матвієнко, д. політ. наук, с. н. с. Д. В. Дубов, канд. пед. наук, проф. В. М. Медведєва, д. соц. ком., с. н. с. Т. Ю. Гранчак, так і аспіранти, магістри і навіть студенти-першокурсники, які лише починають робити перші кроки у своєму науковому сходженні. Отже нинішній захід став платформою не лише для обміну науковими ідеями, але й для обміну досвідом наукової діяльності і забезпечення наступності у розвитку науки.

13

8

Констатуючі широке впровадження в суспільну практику, зокрема і в діяльність документно-інформаційних інституцій та установ, електронних, у тому числі інтерактивних інтернет-технологій, учасники конференції приділили увагу проблемам збереження цифрового контенту та надання доступу до оцифрованих документів, зокрема шляхом організації електронних бібліотек та підтримки функціонування веб-сайтів документно-інформаційних інституцій та органів державної влади; використанню новітніх електронних технологій у справі збереження рідкісних та цінних документів – рукописної спадщини та стародруків; інноваційним підходам популяризації бібліотечно-інформаційних послуг, налагодження ефективної комунікації між органами державної влади та громадянами і протидії бар’єрам соціальної комунікації в умовах інформаційної нестабільності; використанню технологій Веб 2.0. у розвитку наукової комунікації; питанням інформаційного перевантаження молоді та необхідності підвищення інформаційної грамотності, розвитку критичного мислення; компетентностям інформаційного фахівця майбутнього і тенденціям розвитку архівної та бібліотечної освіти.

5

На початку засідання колектив кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, факультет культурології урочисто привітав свого колегу, почесного професора кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, кандидата педагогічних наук Михайла Васильовича Геращенка, який більше двадцяти років пропрацював на кафедрі і присвятив життя підготовці кадрів для бібліотечно-бібліографічної галузі. Його доповідь «До питання бібліографування» стала своєрідним прологом роботи конференції.

4

23

Акцентуючи увагу на необхідності збереження кращих наукових традицій, в. о. зав. кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, д. соц. ком., с. н. с. Т. Ю. Гранчак у своєму виступі «Документно-інформаційні комунікації у забезпеченні національного поступу в умовах глобалізації» підкреслила відповідальні завдання, які постали перед документно-інформаційними інституціями в умовах поширення електронних технологій. Йшлося про такі виклики, які постали перед національними державами в умовах глобалізації, як розмивання кордонів, послаблення контролю над розвитком національної економіки, загрози для інформаційного суверенітету та національної ідентичності, бар’єри комунікації між владою та громадянами, і потенціал документно-інформаційних інституцій – інформаційно-аналітичних структур, бібліотек, архівів – у мінімізації зазначених ризиків і загроз. Зокрема, було підкреслено потужний потенціал бібліотечно-інформаційних та архівних установ у збереженні національної пам’яті, зміцненні національної ідентичності, формуванні національного інформаційного простору, розкриттю якого в сучасних умовах сприяє впровадження в практичну діяльність електронних технологій і дистантних форм роботи з користувачами.

7

Інноваціям, пов’язаним з використанням інтернет-технологій, були присвячені доповіді студентки 2 курсу групи КББ-45 Л. В. Борисенко (науковий керівник: кандидат культурології, доцент Л. І. Прокопенко) і студентки 3 курсу напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність «ВП «Миколаївська філія Київського Національного Університету Культури і Мистецтв» Ю. О. Ляшко (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Г. А. Єрмолаєва), які відповідно розглянули питання популяризації за допомогою інноваційних технологій бібліотечно-інформаційних послуг та налагодження за допомогою веб-сайту ефективної комунікації між органами державної влади та громадянами. Викладені тези студентки унаочнили презентаціями.

18

Інноваційні технології в контексті підвищення ефективності соціальних комунікацій були висвітлені у виступах студентки 2 курсу, групи КББ-45 Т. С. Михайлової (науковий керівник: кандидат культурології, доцент Л. І. Прокопенко) та студентки 3 курсу напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність «ВП «Миколаївська філія Київського Національного Університету Культури і Мистецтв» К. О. Карпенко (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Г. А. Єрмолаєва).

22

Досвід упровадження інноваційних електронних технологій в бібліотечну практику презентували студентки-магістрантки 5 курсу групи КББ-56м М. В. Бойчук (науковий керівник: д. соц. ком., с. н. с. Т. Ю. Гранчак), Л. О. Соколовська (науковий керівник: кандидат культурології, доцент Л. І. Прокопенко), К. В. Дрончак (науковий керівник: д. іст. наук, проф. Т. В. Новальська), які у своїх доповідях зосередились на діяльності окремих бібліотек – Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київської обласної бібліотеки для юнацтва та Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого – і відповідно проаналізували використання бібліотеками соціальної мережі Facebook як платформи для залучення до наукової комунікації, рекламно-інформаційну діяльність бібліотеки з використанням інноваційних технологій та етапи формування електронної бібліотеки в зарубіжних країнах.

20

9

Жвавий інтерес учасників конференції викликала доповідь студентки 4 курсу групи КББ-43 К. В. Слюсаренко (науковий керівник: канд. іст. наук, доцент О. О. Каракоз) «Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг», яка дала поштовх до обговорення підходів до формування електронної «Україніки».

15

Нинішній науковий форум став дебютним майданчиком для студентів-першокурсників, які гідно представили підготовлені роботи. Студентки І курсу групи ІА-26 К. Ю. Стеблєцова (науковий керівник: кандидат культурології, доцент Л. І. Прокопенко) та Є. В. Ніколашвілі (науковий керівник: кандидат культурології, доцент Л. І. Прокопенко) зосередили наукову увагу на питаннях інформаційного перевантаження молодого покоління в умовах глобалізації та довіри молоді до засобів масової інформації. Першокурсниці тримались упевнено і гідно!

21

Першокурсниці тримались упевнено і гідно! По завершенню конференції всі учасники отримали Сертифікати учасників.

16

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи висловлює щиру подяку оргкомітету конференції:

Людмилі Іванівні Прокопенко, кандидату культурології, доценту кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи;

Олені Олександрівні Каракоз, кандидату історичних наук, доценту кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, заступнику декана факультету культурології;

Світлані Володимирівні Дубовій, кандидату історичних наук, ст. викладачу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи;

Альоні Олександрівні Кисіль, ст. лаборанту кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи та

Ользі Юріївні Ольшевській, зав. лабораторії кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Підготовлені учасниками і презентовані під час заходу матеріали готуються до друку і будуть розміщені на сайті кафедри.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net