Аналітичне забезпечення управління конфліктами

Вирішення та управління конфліктами (вплив на них) потребує інформаційного забезпечення. Навчальна дисципліна «Аналітичне забезпечення управління конфліктами» спрямована на набуття вміння використовувати інформаційні засоби для запобігання деструктивним конфліктам і сприяння адекватному розв’язанню конструктивних, вміння сформувати необхідне аналітичне підґрунтя для управління конфліктами.

Наприклад, намагаючись вирішити конфлікт на Сході України, варто проаналізувати інформацію про інші подібні конфлікти: як довго вони тривали, скільки країн брали в них участь, чи застосовувались миротворчі місії, чи проводились вибори і, якщо проводились, то як скоро після припинення вогню. Такий аналіз дає змогу визначити оптимальний шлях для вирішення конфлікту.

Курс «Аналітичне забезпечення управління конфліктами» вивчається протягом двох – четвертого і п’ятого – семестрів. Його обсяг становить 6 кредитів: 50 лекційних та 40 практичних годин. В рамках дисципліни передбачається розгляд таких питань:

 • поняття конфлікту та поняття управління конфліктом;
 • інформаційно-комунікаційні характеристики конфліктів;
 • види конфліктів та їх інформаційне відображення в комунікаційному середовищі;
 • формування інформаційної основи дослідження суб’єктивних та об’єктивних факторів соціальних конфліктів;
 • інформаційний аналіз джерел, рушійних сил, причин та мотивації конфліктів;
 • управління конфліктною ситуацією, модель управлінського впливу;
 • інформаційний вплив на динаміку конфлікту;
 • інформаційний компонент технологій прогнозування розвитку конфліктів і оцінка їхньої функціональної спрямованості;
 • інформаційне забезпечення попередження, розв’язання та врегулювання конфліктів,
 • методи розв’язання конфліктів.
 • роль, значення і функції переговорів,
 • інформаційне забезпечення переговорного процесу,
 • сучасні конфлікти та інформаційне тло їх розв’язання.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net