Електронні бібліотеки

Значення курсу «Електронні бібліотеки» визначається місцем та роллю новітніх інформаційних технологій та електронних ресурсів в сучасному світі, бурхливим зростанням електронних документів та цифрових бібліотек, необхідності їх включення до ресурсів будь-якої сучасної бібліотеки, зміною пріоритетів в характеристиці сучасної бібліотеки з точки зору користувача в цілому: від повноти бібліотечного фонду та оперативності та якості обслуговування до якості та зручності пошуку повнотекстових ресурсів, в т.ч. віддалено.

Програма курсу складається з таких основних змістових блоків:

  1. Е-бібліотеки: історія розвитку, класифікація, структура, ресурси
  2. Організація та технологія роботи е-бібліотеки
  3. Електронні документи – складова е-бібліотек: основні стандарти,  технології створення, зберігання, збереження, організації доступу
  4. Управління е-ресурсами в е-бібліотеках

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net