Документознавство та інформаційна діяльність

Спеціалізація «документознавство та інформаційна діяльність» дає змогу поєднувати гуманітарну освіту і роботу у сфері ІТ. Є бажання отримати перспективний фах з інформаційної діяльності, стати успішним менеджером, ефективним керуючим документаційними процесами?

Тоді найкращий вибір – спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Освіта, що гармонійно поєднує менеджмент, гуманітарно-соціальну сферу та інформаційні технології, а спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність» прочиняє двері до найпрестижніших і високооплачуваних професій.

Ключ до успіху навчання на кафедрі інформаційної, бібліотечної та архівної справи Київського національного університету культури і мистецтв – найпрестижнішого вишу в галузі культури і мистецтв. Гарантом якості освіти виступає науково-педагогічний потенціал кафедри. Серед викладачів кафедри багато таких, чия діяльність відзначена почесними званнями, нагородами, науковими преміями, грантами.

Знання і уміння
Під час навчання студент опановує технологіями керування документаційними, інформаційними процесами, реклами, піару, маркетингу, ділової комунікації, рекрутингового бізнесу; набуває навичок пошуку, обробки, поширення і захисту інформації, створення й використання інформаційних ресурсів, просування на ринок інформаційних продуктів й надання інформаційних послуг; вчиться вести бізнес в Інтернеті, адмініструвати інформаційні системи й організовувати електронний документообіг, формувати й розвивати мережевий простір.
Студентам спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» пропонують практичну, професійно-орієнтовану підготовку з керування документаційними процесами, інформаційної діяльності, архівної справи та менеджменту на державному рівні й на рівні установи, підприємства, організації.

Підготовка фахівців здійснюється за трьома актуальними професійними напрямками: інформаційним, управлінським та гуманітарним. Більшість дисциплін орієнтована на вирішення практичних завдань менеджменту, керування документаційними, інформаційними процесами з використанням ІТ та мереж.

документознавціКар’єра
Особливістю навчання є орієнтація на широкий спектр професій, які, згідно з даними світових аналітичних освітніх центрів, є найперспективнішими. Випускники фаху можуть обіймати такі посади:
– керівник апарату керівника установи;
– керівник апарату документаційного забезпечення;
– керівник інформаційно-аналітичного відділу установи;
– керівник організаційного відділу установи;
– керівник кадрової служби;
– керівник загального відділу;
– завідувач канцелярії, архіву;
– менеджер з PR, HR та керування контентом;
– SMM фахівець;
– референт у державній службі;
– аналітик інформаційних систем, баз даних;
– фахівець зі стандартизації та управління якістю;
– документознавець.

Із-поміж випускників кафедри багато державних діячів, громадських активістів, дипломатів, працівників правоохоронних органів, органів державної безпеки, науковців, педагогів.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з колегами інших вищих навчальних закладів, наукових установ України та зарубіжжя. Серед них – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Запорізький національний університет, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Варшавський університет (Польща), Берлінський університет (Німеччина), Російський державний гуманітарний університет та ін.

Основні предмети курсу:
Теорія інформації
Аналітико-синтетична обробка документної інформації
Інформаційно-аналітична діяльність
Інформаційний менеджмент
Інформаційний бізнес
Інформаційні технології, системи та мережі
Системи управління базами даних
Інформаційне право
Спеціальні системи документації
Стандартизація та сертифікація за фаховим спрямуванням
Комунікаційні інструменти побудови репутації
Нормативне забезпечення діяльності діловодних і архівних служб
Електронний документообіг
Керування документаційними процесами
Захист інформації
Теорія і практика управління
Документаційне забезпечення управління
ПР в органах державної влади та місцевого самоврядування
Електронне урядування
Патентознавство
Управлінське документознавство

Контакти:
м. Київ, вул. Чигоріна, 14, к. 75
e-mail: granchakt@ukr.net

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net