Інформаційна аналітика

інформаційна аналітикаЧому інформаційна аналітика?

Спеціальність «Інформаційна аналітика» забезпечує високопрофесійну підготовку аналітиків консолідованої інформації для всіх видів економічної, політичної, соціальної, наукової, культурної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Аналітик консолідованої інформації – це:
• професіонал міжгалузевого та універсального характеру;
• експерт, який забезпечує якісно-змістовне перетворення інформації на знання – основу конкурентних переваг;
• мозковий центр, очі і вуха керівника будь якої організаційної структури;
• фахівець, здатний до генерування, використання та розповсюдження нових знань.

Чому кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ?

Наші переваги:
професорсько-викладацький склад – фахівці, що поєднують досвід практичної діяльності в аналітичних службах та викладання;
сучасні комп’ютерні лабораторії;
партнерство викладачів і студентів;
розкриття потенціалу через творчість.

Випускники одержують сучасні знання та уміння з таких питань:
• моніторинг інформаційного простору;
• технології пошуку, аналізу та синтезу інформації;
• систематизація та оптимізація інформаційних масивів;
• методологія системного аналізу;
• візуальна аналітика;
• бізнес-аналітика;
• інформаційне забезпечення політики.

Кар’єра
На аналітиків консолідованої інформації чекають:
• у наукових, науково-організаційних, інформаційних та патентних підрозділах наукових установ, науково-виробничих комплексів;
• в інформаційно-маркетингових підрозділах підприємств і організацій виробничої сфери та сфери послуг різних галузей;
• в інформаційно-аналітичних службах органів влади та управління, фінансово-економічних установах тощо;
• в службах консалтингу, аналітичних центрах, службах стратегічного планування і прогнозування, реінжинірингу, організаційного проектування виробничих систем.
Посади, які можуть обіймати випускники за європейською системою організації праці: аналітик (analyst); архітектор знань (knowledge architect); журналіст проектів (projects journalist); інформаційний менеджер (information manager); редактор змісту (content editor); керівник знаннями (knowledge leader).

Основні предмети курсу:
Теорія інформації
Аналітико-синтетична обробка документної інформації
Інформаційно-аналітична діяльність
Інформаційний менеджмент
Інформаційний бізнес
Інформаційні технології, системи та мережі
Системи управління базами даних
Інформаційне право
Теорія систем і системний аналіз
Інформаційне забезпечення політики
Інформаційна бізнес-аналітика
Аналітичне забезпечення управління конфліктами
Аналітика тексту
Візуальна аналітика
Обробка і аналіз статистичних даних
Технології Веб 2.0 в інформаційній діяльності
Основи науково-дослідної роботи
Наукометрія і бібліометрія
Психотехнології аналітичної діяльності
Технології масовокомунікаційного впливу
Комунікаційні інструменти побудови репутації

Контакти:
м. Київ, вул. Чигоріна, 14, к. 75
e-mail: granchakt@ukr.net

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net