Інформаційна бізнес-аналітика

Бізнес-аналіз – це діяльність, яка дає змогу компанії впевнено почуватися в бізнес-середовищі, на основі аналізу інформації про ринки, попит, конкурентів, розвиток самої компанії визначати потреби і обґрунтувати зміни, а також розробляти рішення, які можуть бути корисними. Це своєрідний інформаційний «ліхтарик» в хащах бізнесової діяльності. Саме на формування відповідних компетенцій спрямована навчальна дисципліна «Інформаційна бізнес-аналітика», присвячена вивченню всіх аспектів бізнес-аналізу і підготовки бізнес-аналітика для різних ролей.

Бізнес-аналіз може здійснюється в межах проекту або в ході розвитку компанії. Його застосовують, щоб зрозуміти поточний стан, визначити майбутній (бажаний) стан, а також визначити дії, які необхідні для переходу від поточного стану до майбутнього – від того, що маємо, до того, що хочемо мати.

Бізнес-аналіз, як процес професійної діяльності, включає:
– отримання, збір і інтелектуальний аналіз даних;
– стратегічний аналіз діяльності компанії і визначення стратегічних цілей розвитку;
– формування цільової архітектури бізнесу;
– управління бізнес-процесами для досягнення поставлених цілей.
– аналіз предметної області і формулювання вимог до розроблюваних інформаційних систем і прикладного програмного забезпечення.

Бізнес-аналіз заснований на інформації, тож для його проведення потрібно вміти перетворювати розрізнені дані в цінну інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень.

Бізнес-аналітик відповідає за виявлення, узагальнення та аналіз інформації з різних джерел в рамках компанії, в тому числі: інструментів, процесів, документації, а також зацікавлених осіб.

Дисципліна вивчається протягом двох (6 і 7-го) семестрів. ЇЇ обсяг становить 5 кредитів, які складаються з 50 годин лекційних та 24 годин практичних занять.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net