Документно-інформаційні комунікації

Дисципліна «Документно-інформаційні комунікації» розкриває історичні, практичні та теоретичні аспекти документування інформації в життєдіяльності людських спільнот. В лекційному курсі розглядаються найдавніші форми фіксації інформації на різних матеріальних носіях в процесі вдосконалення ії кількісних та якісних показників в ході історичного розвитку.

Студенти ознайомлюються з сучасними технологіями та засобами документно-інформаційних комунікацій.

Лекційний курс є вкрай важливим для підготовки фахівців з бібліотечної, архівної, діловодної та музейної справи.

Курс дисципліни вивчається протягом одного семестру обсягом трьох кредитів, двох змістовних модулів та загальної кількості 108 годин. Для студентів денної форми навчання зокрема передбачено 20 лекційних, 28 практичних, 12 семінарських та 44 години самостійної роботи.

Для студентів заочної форми навчання відведено 6 годин лекційних, 2 години практичних, 2 години семінарських і 98 годин для самостійного опрацювання матеріалу.

Перший модуль складається з чотирьох тем, які розкривають історію і становлення документ них комунікацій, етапи його розвитку, структуру, теоретичні та практичні засади  до комунікативних процесів та технологій в системі соціальних інструкцій.

У другому модулі окреслено такі основні поняття та засоби документних ресурсів та  документний фонд.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net