Теорія інформації

Розуміння поняття інформації, основних концепцій, законів та аксіом теорії інформації, знання основних інформаційних процесів та інформаційних структур є надзвичайно важливими для інформаційних експертів, оскільки їхня професійна діяльність тісно пов’язана з процесами пошуку, відбору, обробки, зберігання та поширення достовірної якісної інформації. Навчальна дисципліна «Теорія інформації» передбачає  вивчення основних методів теорії інформації, що широко використовуються в сучасних інформаційних технологіях та аналітичних інструментах, з метою підготовки майбутніх інформаційних фахівців до високоефективної професійної діяльності, зокрема, в галузі роботи з інформаційними потоками та масивами.

Під час вивчення дисципліни студенти набувають знань про:

 • теоретичні аспекти функціонування інформації у суспільстві;
 • історичні етапи розвитку теорії інформації;
 • основні способи оцінки кількості інформації;
 • алгоритми кодування для джерел повідомлень і передачі даних по каналам зв’язку;
 • принципи використання концепцій інформаційної теорії у сучасних інформаційних системах.
 • основні поняття та визначення з теорії інформації, загальні властивості інформації;
 • сучасні інформаційні структури та структури даних;
 • основні принципи інформаційного пошуку;
 • методи пошуку, звуження і розширення результатів пошуку документів.

Також вивчення дисципліни передбачає опанування студентами важливих навичок та умінь, зокрема, вчаться проводити дослідження щодо використання комп’ютерних ресурсів в бібліотеках та аналізувати отримані дані; здійснювати кваліфікований пошук інформації в глобальних комп’ютерних мережах та інформаційний пошук за допомогою універсальних та інформаційно-пошукових систем; оцінювати якість інформаційних джерел тощо.

Навчальної дисципліна «Теорія інформації» обсягом 3 кредити  вивчається на першому курсі протягом першого семестру,  складається з таких розділів:

 1. Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні структури
 1. Інформаційні взаємодії

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net