Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності

Бібліотечна діяльністьЧому менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності?
Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи факультету культурології КНУКіМ здійснює підготовку фахівців для бібліотечно-інформаційних установ з 1968 року, від початку заснування Київського державного інституту культури. Серед випускників кафедри – керівники великих бібліотек, громадські експерти, знані науковці і заслужені працівники культури.

Стабільно високий фаховий рівень викладання забезпечується науковим потенціалом викладачів: докторів і кандидатів наук – теоретиків і практиків бібліотечно-інформаційної справи, авторів ґрунтовних наукових праць, які впроваджуються у навчальний процес та користуються значним попитом у бібліотечно-інформаційному середовищі, участю в міжнародних програмах і проектах.

Кафедра активно співпрацює з національними бібліотеками: Національною парламентською бібліотекою України, Національною медичною бібліотекою, Національною історичною бібліотекою України, Національною бібліотекою України для дітей, Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського, Публічною бібліотекою ім. Лесі Українки м. Києва; з ресурсним інформаційним центром при посольстві США в Україні, з Британською Радою, Гете-Інститутом та ін.

Проведення занять на базах бібліотек сприяє засвоєнню студентами базових навичок і умінь, необхідних в професійній діяльності.

На базі кафедри функціонують дві обладнані сучасним комп’ютерним парком лабораторії інформаційних технологій.

Знання, вміння та навички

Кафедра готує фахівців із знаннями та практичними навичками роботи з інформаційними ресурсами, розумінням принципів комерціалізації інформації, здатних провадити науково-дослідну, документно-комунікаційну, редакторську, педагогічну та методичну діяльність в галузі книгознавства, бібліографознавства  бібліотечно-інформаційної справи, а також інформаційно-комунікаційну діяльність в різних організаціях і установах, згідно з профілем своєї підготовки.

Студенти вчаться володіти сучасними інтернет-технологіями, методикою опрацювання інформації, візуалізації інформаційних даних, оперувати масивами інформації, створювати бази даних різноманітних за проблематикою інформаційних ресурсів, орієнтуватись в ринку та рекламі інформаційних продуктів і послуг, сучасному віртуальному середовищі. Майбутній фахівець отримує знання системи соціальних комунікацій, методів вивчення та форм задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек, організації та надання в користування інформаційних ресурсів, у тому числі й міжнародних, правових засад, теоретичних і практичних основ економіки бібліотечно-інформаційної діяльності.

Студенти набувають вміння: застосовувати програмні засоби і забезпечувати бібліотечно-інформаційний сервіс як в традиційному режимі, так і із застосуванням інноваційних технологій; впроваджувати принципи менеджменту і маркетингу, управляти інформаційними ресурсами; здійснювати управління бібліотечно-інформаційною установою та структурними підрозділами.

Кар’єра

Випускники кафедри за спеціалізацією «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності» можуть працювати бібліотекарями, бібліографами, редакторами та на інших посадах бібліотечно-інформаційних установ різних систем і відомств, у книготорговельній сфері, музеях, редакціях, комерційних інформаційно-аналітичних центрах, менеджерами-маркетологами, брокерами інформаційних служб та агенцій, у навчальних закладах, які потребують інформаційно-бібліографічних знань.

Основні предмети курсу:

Теорія інформації
Аналітико-синтетична обробка документної інформації
Інформаційно-аналітична діяльність
Інформаційний менеджмент
Інформаційний бізнес
Інформаційні технології, системи та мережі
Системи управління базами даних
Інформаційне право
Реклама інформаційних ресурсів
Бібліотечний і архівний менеджмент і маркетинг
Проектна діяльність бібліотек і архівів
Бібліографознавство
Бібліографічна діяльність
Історія книги та книгознавство
Бібліотечно-інформаційне обслуговування
Електронні бібліотеки
Історія бібліотечної справи
Методична робота в бібліотеці
Бібліотечне фондознавство

Контакти:
м. Київ, вул. Чигоріна, 14, к. 75
e-mail: granchakt@ukr.net

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net