Бібліотечна професіологія

Поглянути на професію бібліотекаря, бібліотечний колектив та, власне, на самого бібліотекаря як менеджера знань у 3D проекції можливо під час вивчення дисципліни «Бібліотечна професіологія», метою якої формування у студентів системи знань про  роль і місце бібліотечної професії, особливості праці й професіоналізації фахівця у процесі бібліотечно-інформаційної діяльності.

Навчальна програма з цієї дисципліни включає розгляд таких питань, як:

 • еволюція бібліотечно-інформаційної діяльності;
 • процес виокремлення бібліотечно-інформаційної діяльності у самостійну професію;
 • варіанти структурних і системних особливостей бібліотечної професії;
 • компетентності бібліотекаря інформаційного суспільства, суспільства знань;
 • професійна культура бібліотекаря;
 • психологія спілкування у бібліотечній професії;
 • методи та засоби професійної адаптації у фаховому середовищ
 • сутність і значення професіоналізації у становленні фахівця бібліотечно-інформаційної галузі;
 • основні етапи та форми професіоналізації;
 • професійні кризи та засоби їх подолання;
 • корпоративна культура та її значення у професійній діяльності;
 • імідж бібліотеки та бібліотекаря;
 • професіографія та професіограма.

Курс викладається на 4 семестрі в обсязі 4 кредити і складається з чотирьох змістовно пов’язаний розділів: Бібліотечна професія як вид діяльності, Бібліотекарі як соціально-професійна група  в сучасному суспільстві , Професіоналізація у бібліотечній діяльності, Бібліотечна професіологія як наука.

Засвоєння курсу відбувається у формі лекцій та практичних занять, під час яких студенти вчаться працювати з цікавою і важливою для розуміння професії джерельною базою, підбирають вдалі салогани для різних бібліотек та розробляють елементи стилю, моделюють портрет бібліотекаря, проходять професійну адаптацію та вчаться долати професійні кризи під час ділових ігор.

 

 

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net