Спеціальні системи документації

Документні системи установ різних типів власності та підпорядкованості все ще залишаються ключовим каналом циркуляції офіційних документів. Водночас такі системи в окремих випадках мають істотні особливості (характеру самих документів, порядку їх обробки, значимості їх збереження в інтересах як самих установ, так і співробітників організацій), що обумовлює необхідність спеціального навчання фахівців для опанування роботи з ними. Курс «Спеціальні системи документації» спрямований саме на таке завдання – надати майбутнім фахівцями необхідних знань для роботи із специфічними документними системами в організаціях як державної, так і приватної форми власності.

Метою викладання курсу «Спеціальні системи документації» є ознайомлення студентів з системами документації, які відображають певну специфіку роботи системи управління.

Під час вивчення курсу студенти:

  • опанують базові поняття дисципліни;
  • ознайомляться з нормативними документами що регулюють роботу з спеціальними системами документації;
  • дізнаються про роботу з таємними документами та документами з обмеженим доступом;
  • навчаться працювати з документами з кадрових питань;
  • навчаться складати розпорядчу документацію;
  • ознайомляться з роботою зі зверненнями громадян.

Курс «Спеціальні системи документації» може викладатись впродовж одного семестру і складається з 10 лекційних та 14 практичних годин. Під час практичних занять студенти будуть писати заяви, складати накази з кадрових питань, засекречувати документи та виявляти документи які повинні бути засекречені, а які лише обмежені в доступі до них, писати звернення громадян і працювати з ними.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі заліку.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net