Стандартизація та сертифікація(за фаховим спрямуванням)

Дисципліна «Стандартизація та сертифікація(за фаховим спрямуванням)» окреслює основні засади діяльності у сфері стандартизації та сертифікації для фахівців документно-інформаційного напрямку підготовки.

Студенти мають змогу ознайомитись з вітчизняним та міжнародним законодавством у сфері стандартизації та сертифікації, діяльністю окремих спеціалізованих організацій з цього профілю, а також з технологією створення, затвердження та використання стандартів на різних рівнях використання.

Курс дисципліни вивчається на протязі двох семестрів і складається з чотирьох змістовних модулів.

Загальна кількість годин становить 90, з них для денної форми навчання 30 лекційних, 42 практичні, 20 семінарські, самостійна робота 28 годин, відповідно для заочної форми передбачено лекційних 10 годин, практичних 2, семінарських 2 і самостійна робота 94 години.

Перший модуль складається з трьох тем, які окреслюють, значення, методичні основи стандартизації та національну систему стандартизації в Україні.

Другий модуль присвячений питанням міжнародної та регіональної діяльності в сфері стандартизації, в ньому розглянуто комплекс національної системи стандартів та порядку їх розробки, затвердження та впровадження, складається також з трьох тем.

Третій модуль розглядає систему національних та міжнародних стандартів з питань документноінформаційної діяльності, питання штрихового кодування інформації та системами національних галузевих класифікаторів.

Четвертий модуль знайомить із сутністю, змістом та використанням сертифікації, та метрології в житті сучасного суспільства.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net