Аналітика тексту

Навчальна дисципліна «Аналітика тексту»

Ми вміємо читати і сприймати інформацію, але чи завжди ми розуміємо її глибинний зміст? З іншого боку – чи завжди ми самі знаємо напевно, як найкраще скласти повідомлення, щоб донести нашу думку до адресата? Аналітика тексту – навчальна дисципліна, яка має допомогти опануванню методиками аналізу тексту і побудови текстів різних жанрів для вирішення різних цілей: комерційних (як-от просування текстів в інтернет-середовищі), політичних (аналіз і оптимізація текстів програм політичних партій, промов і заяв політичних лідерів тощо), наукових (обґрунтування наукових проектів, стратегій, підготовка звітів), управлінських («переклад» розпоряджень мовою офіційної документації).

Аналітика тексту – необхідний «інструмент» для підготовки компетентних відповідей на нетипові запити замовників.

Курс аналітики тексту вивчається протягом одного семестру. Його обсяг становить 3 кредити: 18 лекційних та 16 практичних годин та самостійну роботу. Навчальна дисципліна складається з 2-х модулів, які містять 9 тем, пов’язаних між собою змістовими складовими.

Перший модуль – це 4 теми, пов’язані з характеристиками тексту як об’єкта інформаційно-аналітичного дослідження: текст, його властивості й функції; формальна і змістова структура тексту; семантичний (СЕО-аналіз) і статистичний аналіз; комплексний аналіз тексту.

Другий модуль – 5 тем, присвячених базовим аналітичним технологіям аналізу текстів окремих різновидів: текстова розмаїтість; жанрові особливості тексту; форми подання даних; контроль даних; алгоритмізація аналізу текстів.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net