Візуальна аналітика

Навчальна дисципліна «Візуальна аналітика»

Сьогодні ми стикаємось з валом інформації і браком часу на її засвоєння. Зворотний бік проблеми: як те, що ми знаємо, представити в стислій, лаконічній формі? Відповідь – візуалізація інформації, або передача інформації за допомогою візуальних образів. Саме на ознайомлення із сучасними підходами до візуалізації даних та аналізу візуальної та візуалізованої інформації спрямована навчальна дисципліна «Візуальна аналітика».

Курс знайомить з поняттям інфографіки, програмами і сервісами візуалізації даних, з методами й методиками аналізу візуалізованих даних.

Курс викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредити: лекції – 24 год., практичні заняття – 26 год., і складається з двох змістових модулів.

Перший присвячено вивченню засад візуальної аналітики або вмінню за візуальними ознаками розпізнавати суть речей, адже, як відомо, форма визначається змістом. Пам’ятаєте дедуктивний метод Шерлока Холмса? Щось подібне до цього. Застосовувати можна до будь-якого візуального об’єкта, починаючи людиною і закінчуючи  візуальним символізмом об’єктів культури, просторів та середовищ та буденних дій і соціальних практик.

Другий модуль присвячено технологічним аспектам візуалізації інформації, програмам, платформам і сервісам створення інфографічних продуктів (Microsoft Word, Microsoft Excel, Pictochat, Infogram тощо) видам інфографіки та візуалізації даних, особливостям використання візуалізованої інформації для здійснення аналізу інформації. Ми не пишемо програм – ми вчимо користуватися наявними платформами.

 

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net